Ostatni rejs Edmunda Kality

Wieści z Kubryku |
Opole |
2023-06-15 |
806
Z wielkim smutkiem przychodzi nam zakomunikować, że w ostatni rejs odpłynął Edmund Kalita, jachtowy sternik morski, harcerz, instruktor.
Z opolskim środowiskiem żeglarskim związany od lat pięćdziesiątych. Swoją drogę zaczynał w Klubie Morskim Ligi Przyjaciół Żołnierza w Opolu na ul. Św. Jacka. Tam zdobył swój pierwszy patent żeglarski. W latach sześćdziesiątych ukończył studia na AGH w Krakowie i powróciła do Opola. Od razu związał się z Chorągwianym Ośrodkiem Wodnym ZHP w Turawie. Uzyskał stopień instruktora i działał w Harcerskim Klubie Morskim. Żeglował na Zawiszy Czarnym, Zewie Morza, Biesie, Aldisie. Szkolił harcerzy na Zatoce Gdańskiej, w Turawie i rejsach bałtyckich . W latach siedemdziesiątych przez kilka lat pełnił funkcje komendanta obozu żeglarskiego w CHOW ZHP w Turawie.
Z harcerskim ośrodkiem wodnym związanym był do lat osiemdziesiątych.
Postać uśmiechnięta, pozytywna i zawsze życzliwa dla harcerzy i żeglarzy.
Spokojnej drogi druhu Edmundzie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek 16 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w Opolu na Cmentarzu Półwsi, w starej kaplicy.

Zobacz Także