16 października 2022 roku w ostatni rejs wypłynął Józef Polnar

Wieści z Kubryku |
Opole |
2022-10-17 |
863
Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 16 października 2022 roku w swój ostatni rejs wypłynął opolski żeglarz Józef Polnar.
Z opolskim żeglarstwem związany od 1970 roku, kiedy w ramach Akademickiego Klubu Żeglarskiego uzyskał stopień sternika jachtowego, na pierwszym obozie żeglarskim organizowanym przez opolskich studentów w Turawie.
Przez wiele lat członek AKŻ i opiekun klubu z ramienia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Doskonały mechanik, który na poczekaniu potrafił silnik od s/y Biesa rozłożyć i złożyć. Który z pasków od spodni na środku morza tworzył nowe panewki do silnika.

O Józiu mówiło się, że jest wiecznym III oficerem, który brał udział w niezliczonych rejsach na s/y Bies. Bardzo zaangażowany w remont opolskiego jachtu. Uczestnik rejsu w 1988 roku dookoła Europy. Od 1993 roku przewodniczący komisji technicznej Opolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 1998–2010 prezes Opolskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. W latach 2011–2017 wiceprezes OOZŻ ds. integracji osób niepełnosprawnych.

Człowiek dusza, wieczny optimista, który zawsze starał się innym pomagać.
Józef Polnar mieszkał w Opolu i tu zostanie pochowany.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 22 października 2022 roku o godzinie 11:00 na cmentarzu Opole Półwieś w nowej kaplicy.

Józiu dziś Twoje zdrowie i oby wszystkie silniki dookoła ładnie Ci zawsze mruczały.
Trzymaj się ciepło

Zobacz Także